4 January 2010 4 Comments

Geslachtuele Communicatie

Is er al genoeg over geschreven? Over de verschillen in interpersoonlijke communicatie, luisteren en spreken, tussen mannen en vrouwen? Want dat er een groot verschil is tussen deze twee groepen is duidelijk, maar wat is nou precies het grote verschil?

Relatie- en contentdimensies

Een communicatieboodschap bevat vaak 2 dimensies, een contextuele boodschap een een relationele boodschap. De contextuele boodschap is de pure boodschap, een voorbeeld hiervan is “dit weekend moet ik studeren”. Contextuele boodschappen zijn ook vaak feiten of boodschappen die makkelijk na te trekken zijn.

De relationele boodschap geeft aan hoe de personen met elkaar in verband staan, een vader en zoon zullen anders met elkaar communiceren dan collega’s. Een puur relationeel antwoord op het bovengenoemde voorbeeld zou zijn “waarom kunnen we nooit iets samen doen?”. Relationele communicatie is moeilijker te begrijpen omdat argumenten relationeel en subjectief zijn.

Vrouwen en relatie, mannen en content

Het mag geen verrassing zijn dat het voornamelijk vrouwen zijn die relationeel communiceren en mannen voornamelijk in contextuele vorm. Dit kan nog wel eens botsen als dat samenkomt. De oplossing is eenvoudig; accepteren en aanpassen.

Een voorbeeldzin waarin relationele en contextuele aspecten worden gecombineerd is “goed dat je gaat studeren, maar ik hoopte eigenlijk dat we samen iets leuks konden gaan doen”.

Een ander doel voor ogen…

Het is allemaal bepaald vanuit het geslacht, het doel van een conversatie is mij mannen vaak heel anders dan bij vrouwen. Waar mannen graag praten over hun expertise en het gesprek willen domineren praten vrouwen liever over gevoelens. Het uiteindelijke doel is voor mannen om respect af te dwingen, bij vrouwen ligt dit heel anders, zij bouwen liever een relatie op met hun gesprekspartner.

Luisterstijl

Luisteren?

Zonder luisteren komt er geen communicatie tot stand. Luisteren is een essentieel onderdeel van het interpersoonlijke communicatieproces wat bestaat uit het ontvangen, begrijpen, herinneren, evalueren en het beantwoorden van een boodschap. En hoewel we 45% van onze tijd besteden wordt er weinig aandacht aan besteed aan het ontwikkelen van goede luistertechnieken.

Listening cues

Ook verschillen mannen en vrouwen in hun luisterstijl, en dan met name de cues die ze daarbij afgeven. Cues zijn aanwijzingen of korte non-verbale of verbale reacties op een boodschap. Denk hierbij aan knikken, glimlachen, of het zeggen van “jaja” of “hmm”. Vrouwen geven meer “listening cues” af dan mannen en zoeken ook meer oogcontact tijdens interpersoonlijke communicatie dan mannen.

Mannen zijn meer geneigd in het rond te kijken, blikken te ontwijken en in stilte te luisteren. Het signaal wat hiermee wordt afgegeven is dat de mannen de “sterkere schakel” in het communicatieproces zijn. De persoon die de meeste macht afdwingt kijkt zijn luisteraars aan bij het spreken maar vermijdt oogcontact wanneer hij luistert.

Wordt er wel naar elkaar geluisterd?

Daar kun je je twijfels bij zetten, vooral als je als vrouw iets tegen een man vertelt. Uit onderzoek van Tannen (zie bronnen) blijkt namelijk dat mannen minder naar vrouwen luisteren dan andersom. Waarom? Dit stelt mannen in een inferieure positie, en positie die mannen al de hele historie bezitten.

Daarnaast proberen mannen bij vrouwen vaker argumenten te vinden en proberen ze gaten te vinden in het verhaal van de gesprekspartner om hun expertise te bevestigen.

De toekomst is hoopgevend vrouwen!

De manier van praten is bij mannen als vrouwen niet afhankelijk van het geslacht van de gesprekspartner. Dit terwijl je zou verwachten dat mannen en vrouwen zich bewust zijn van het verschillende communicatiegedrag van het andere geslacht. Wel is het zo dat de verschillen tussen de geslachten snel en hevig aan verandering onderhevig zijn. Je kunt deze generalisaties dus wel als startpunt gebruiken, maar er is meer onderzoek nodig naar de huidige manier van communiceren tussen deze 2 “bevolkingsgroepen”.

Bronnen en additional materiaal

Gerelateerde berichten:

Lees meer over:
           

4 Responses to “Geslachtuele Communicatie”

 1. Jaco Koster 7 January 2010 at 5:15 pm #

  Niets nieuws onder de zon (voor mij dan althans), alhoewel contextuele boodschap misschien niet de juiste benaming is. Het probleem waar het vaak juist om draait is de context van de daadwerkelijke boodschap.

  Wat ik me eigenlijk af vraag is dit: Is het, gezien de culturele veranderingen, niet opmerkelijk dat mannen en vrouwen nog steeds op deze wijze communiceren? Of is deze “primitieve” vorm van communiceren (domineren van een gesprek / wegkijken etc) nog steeds gebruikt om de rol vast te stellen?

  Ik man, jij vrouw, ik jou beschermen tegen beesten, jij voor mij zorgen.

  Kortom: staat de wijn al klaar?

 2. Marjolein 8 January 2010 at 3:24 am #

  Ja dat vind ik wel opmerkelijk, en het zal ook nog wel even duren voordat dit patroon over de gehele breedte van de samenleving veranderd is. We zijn ons er niet meer bewust van, maar eigenlijk draait het nog wel om geld winnen en kinderen baren. Maar zoiets in het onbewuste heeft wel invloed op ons gedrag, best gek toch? En waarom?

  Ik zorg wel voor de wijn hoor, zo ben ik dan ook wel weer :D .

 3. Jaco Koster 8 January 2010 at 12:53 pm #

  Ik denk dat we, als we kijken naar de piramide van Maslow, best kunnen zeggen dat we (zeker) voor de eerste twee lagen nog steeds vertrouwen op instinct en . Diep van binnen blijven we dieren en je kunt dit zonder meer terugvoeren op dierlijk gedrag ;-)

  Heb jij toevallig al een bevestiging gehad van de borrel of moeten we ons eigen feestje gaan regelen?

 4. Walter 4 April 2010 at 4:42 am #

  Ik vraag mij af hoe de dit bij doven en blinden mensen werkt?

  Ik roep wel eens))) It is the tone that sets the tune!
  Taal is klank met een afgesproken betekenis.

  Interpretaties zijn denk ik ook cultuur gevoelig.
  Bang, boos, blij en bedroefd zijn daarentegen vrij universele begrippen / gezichtsuitdrukkingen.

  De fallus versus de grot.

  Zomaar even wat hersenspinsels als gevolg van bovenstaand verhaal.


Leave a Reply